Tư vấn

 • Cách sử dụng đá khô an toàn

   

  Hướng dẫn sử dụng an toàn

  Sử dụng bao tay bông, khăn tắm, hoặc potholders để di chuyển đá khô.

  Sử dụng ở một vị trí thoáng mát.

   

 • Công nghệ thu hồi CO2

  Thuật ngữ “thu hồi và lưu giữ carbon” (CCS) dùng để chỉ nhóm các công nghệ giúp giảm lượng khí thải CO2 từ các nguồn phát sinh chủ yếu, qua đó làm giảm tác động tới quá trình biến đổi khí hậu.