Chi tiếtCung cấp Khí Argon.

Khí Argon được cung cấp đa dạng tùy theo các mục đích sử dụng của khách hàng

Cung cấp khí Argon bằng chai khí cao áp: 50 lít, 47 lít, 40 lít, 14 lít, 10 lít.

Nạp với áp xuất 150-200bar.

Chất lượng khí:5.0,5.5,6.0.(khí Argon 99,99%, khí Argon 99,999%).

Khí Argon lỏng cung cấp bằng bình chứa lỏng mini: XL-45, XL-45HP.

Bình khí Argon với các thể tích tương ứng sau:

50 lít, áp suất 200 bar chứa 11m3 khí.

47 lít áp suất 150 bar chứa 7m3 khí.

40 lít áp suất 150 bar chứa 6m3 khí.

14 lít áp suất 150 bar chứa 2,5m3 khí.

10 lít áp suất 150 bar chứa 2m3 khí.

Chi tiết vỏ bình khí Argon.   

Vỏ bình khí Argon màu xanh, đen.

Dung tích 40 lít (+ – 5%).

Chiều cao 1,35m.

Tiêu chuẩn GB 5099.

Valve : QF 2D / QF 2C.

Trọng lượng tĩnh: ≥50 kg.

Áp suất thử: 250 Bar.

Áp suất sử dụng : 150 Bar (15 mpa).

Các sản phẩm khí khác: Khí Argon hóa lỏng, khí Acetylen, khí CO2, khí Nitơ, khí Oxy, Nitơ lỏng, đồng hồ đo áp suất....